1) Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflere örnek değildir? a) Kandil gecelerini kutlamak b) Bayramlarda bayramlaşmak c) Düğün konvoyuna katılmak d) Bebeğin kulağına ezan okumak 2) Dinin, örf ve adetler üzerinde etkisi olduğu gibi örf ve adetlerin de din yorumları üzerinde etkisi olmuştur.  Bu etkileşimle ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? a) Hz. Peygamberin adı anıldığında salavat getirilmesi b) Hacdan dönenlerin hediye olarak zemzem getirmesi c) Erkek çocuklarının kız çocuklarından üstün görülmesi d) Bebeklerin bir kulağına ezan diğerine kamet okunması 3) Örf ve adetler ile ilgili;  I. Dinin özüne ters olmamalıdır.  II. Kanuni bağlayıcılıkları vardır. III. Oluşumlarında dinin de etkisi görülür. yargılarından hangileri doğrudur?   a) Yalnız 1 b) 1 ve 2 c) 1 ve 3 d) 1, 2 ve 3. 4) Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? a) Mesnevi - Mevlana Celaleddin Rumi b) Mevlid - Süleyman Çelebi c) Makalât - Hoca Ahmet Yesevi d) Divan - Yunus Emre

5. SINIF ÖRF VE ADETLERİMİZDE DİNİN İZLERİ

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?