1) What is the adverb of 'clear'? a) clear b) clearily c) clearly 2) What is the adverb of 'good'? a) well b) goodly c) good 3) What is the adverb of 'happy'? a) happy b) happily c) happly 4) What is the adverb of 'quiet'? a) quiet b) quietily c) quietly 5) What is the adverb of 'fast'? a) fastly b) fast c) fastily 6) What is the adverb of 'heavy'? a) heavy b) heavyly c) heavily 7) What is the adverb of 'serious'? a) seriously b) seriousily c) serious 8) What is the adverb of 'strong'? a) strong b) strongily c) strongly 9) What is the adverb of 'quick'? a) quick b) quickly c) quickily 10) What is the adverb of 'careful'? a) careful b) carefully c) carefulily 11) What is the adverb of 'angry'? a) angry b) angryly c) angrily 12) What is the adverb of 'bad'? a) bad b) badly c) badily

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?