1) Grafikte 8. sınıflardaki yabancı dil bilen öğrencilerin sayıları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) 8B sınıfında İngilizce ve Fransızca bilenlerin sayısı eşittir. b) 8C sınıfındaki İngilizce bilenlerin sayısı 8A sınıfındaki İngilizce bilenlerin sayısından 3 fazladır. c) En çok yabancı dil bilen 8C sınıfındadır d) Üç sınıfın toplamında en az İngilizce bilinmektedir. 2) Grafikte Hasan ve Hüseyin’in günlere göre koşu yapma süreleri dakika gösterilmiştir. Grafiğe göre hangisi yanlıştır? a) Salı günü Hüseyin’in koşu yapma süresi Pazartesi’ye göre azalmıştır. b) Cuma günü Hasan ve Hüseyin’in her ikisi de koşu sürelerini bir önceki güne göre artırmışlardır. c) Hasan ve Hüseyin Cumartesi günü 10 dakika koşmuştur. d) Toplamda Hasan Hüseyin’den daha uzun süre koşmuştur. 3) Grafikte yıllara göre Antalya’ya gelen Alman ve Rus turist sayısı verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? a) En çok turist 2008 yılında gelmiştir. b) 2007’de gelen Rus turist sayısı Alman turist sayısından fazladır. c) 2005 ve 2006 yıllarındaki toplam Rus turist sayısı toplam Alman turist sayısından fazladır. d) Toplamda en çok Alman turist gelmiştir. 4) Grafikte aylara göre Dilek ve Büşra bebeklerin boyları verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? a) Dilek bebek 3-6 ay arasında 4 cm uzamıştır. b) Büşra bebeğin en çok uzadığı ay aralığı 0-3 ay aralığıdır. c) 3-6 ay aralığında Dilek bebek Büşra bebekten daha çok uzamıştır d) 6-9 ay aralığında her iki bebek de 6 cm uzamıştır. 5) Grafikte üç ayrı model telefonun yıllara göre satış miktarı verilmiştir. Hangisi doğrudur? a) A model telefon en çok 2018 yılında satmıştır b) 2019 yılında C model telefon B model telefondan fazla satmıştır. c) 2019 yılında en çok A model telefon satılmıştır. d) B model telefonun 2019 ve 2020 yılında toplam satılan miktarı 2018 yılında satılandan fazladır.

Grafik Yorumlayalım

Skor Tablosu

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?