1) ilk tasavvufi anlayış a) ABDÜLKADİR GEYLANİ b) DİVANI HİKMET c) KADİRİLİK d) YESEVİLİK 2) Bahauddin nakşibend'in görüşlerine dayanan tarikattır. a) AHMET YESEVİ b) MESNEVİ c) YESEVİLİK d) NAKŞİBENDİLİK 3) mevlana'nın görüşlerini temel alan tarikattır. a) KADİRİLİK b) AHMET YESEVİ c) MEVLEVİLİK d) YESEVİLİK 4) Abdülkadir Geylani'nin görüşlerine dayanan tarikatın adıdır.  a) YESEVİLİK b) ABDÜLKADİR GEYLANİ c) NAKŞİBENDİLİK d) KADİRİLİK 5) ilk mutasavvıf a) AHMET YESEVİ b) SEMA c) MEVLEVİLİK d) KADİRİLİK 6) kadirilik tarikatının kurucusu a) ABDÜLKADİR GEYLANİ b) AHMET YESEVİ c) YESEVİLİK d) MEVLEVİLİK 7) Ney eşliğinde dönerek yapılan bir tür ayin. a) AHMET YESEVİ b) KADİRİLİK c) SEMA d) YESEVİLİK 8) Ahmet yesevi'nin eseridir. a) MESNEVİ b) ABDÜLKADİR GEYLANİ c) NAKŞİBENDİLİK d) DİVANI HİKMET 9) Mevlana'nın eseridir. a) MEVLEVİLİK b) MESNEVİ c) YESEVİLİK d) AHMET YESEVİ

İslam düşüncesinde tasavvufi görüşler kopyası

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?