Nokta (.) - Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur., Soru işareti (?) - Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur., Üç nokta (...) - Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur., Virgül (,) - Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur., Nokta  (.) - Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasına konur., Ünlem işareti (!) - Korku, heyecan, sevinç, acıma, şaşırma gibi duygusal yönü ağır basan cümlelerin sonuna konur., Kesme İşareti (') - Özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır., İki nokta (:) - Cümledeki açıklama ve örneklerden önce kullanılır., Virgül (,) - Hitap sözcüklerinden sonra konur., Kısa çizgi (-) - Satır sonuna sığmayan sözcükleri hecelerine ayırmak için kısa çizgi konur.,

Noktalama İşaretleri Tekrar Etkinliği

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?