Ahmed Yesevi  1093 yılında Kazakistan da doğmuştur , . Ahmed Yesevî, Yesevîlik tarikatını kurucusu olarak kabul edilir., Tasavvufî yani ahlakla ilgili yorumlar denir., İbadet işlerini mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Mâlikî denir., Mevlevilik in kurucusu Sultan Veled ve Hüsamettin Çelebi dir ., Mevlana  17 aralık  1273 te konya da vefat etti ., Halifelik, Hz. Muhammed'in vefat sonrasında ortaya çıkan bir siyasi yönetim şeklidir., Fıkıh konusunda uzman olan din alimlerine fakih denir., Yeseviliğe göre bir mürit vefalı olmalıdır, Sema ney ve kudüm gibi musiki aletleri eşliğinde dönerek yapılan ayindir., Bektaşilik Hacı Bektaş'ın ruhaniyetini kendisine rehber alan bir Alevi yoludur., Alevilik Bektaşilkte cemevine meydan evi de denir..

7. sınıf islam düşüncesinde yorumlar

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?