1) Aşağıdakilerden hangisi temel dini değerdir ? a) Peygamber sevgisi b) millet c) bayrak sevgisi 2) Aşağıdakilerden hangisi maddi değer değildir ? a) okul b) cami c) bayrak 3) Hangisi maddi değer değildir ? a) hastane b) köprü c) örf ve adetler 4) Hangisi manevi değerdir ? a) otel b) dernek c) vatan 5) Boşluğu doldurun --> Çevremizde gördüğümüz ve insan emeği ile yapılan değerlerimize ... değer denir a) manevi b) maddi 6) Ehl-i Beyt kimlere denir ? a) peygamberimizin ailesine b) peygamberimizin ashabına c) peygamberimizin ümmetine 7) Ehl-i Beyt kelimesinin anlamı nedir ? a) peygamber ailesi b) ev halkı c) peygamberimizin ailesi 8) Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere ne denir ? a) Şerif b) Seyyid 9) Hangisi peygamberimizin Uhud Savaşı'nda vefat eden amcasıdır ? a) Ebu Leheb b) Hz. Hamza c) Ebu Talip 10) Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra kutsal emanetleri nereye götürmüştür ? a) Mısır'a b) İstanbul'a c) Arabistan'a d) Bolu'ya 11) Yavuz Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği kutsal emanetler halen nerededir ? a) Ayasofya Cami b) Selimiye Camisi c) Topkapı Sarayı 12) Peygamberimize sevgileri dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere ne denir ? a) Naat b) Vaat c) Şiiyir 13) Peygamberimizin, kızı Hz. Fatıma'dan kaç torunu olmuştur ? a) 5 b) 6 c) 4 d) 2 14) Aşağıdakilerden hangisi manevi değer sayılmaz a) bayrak b) gelenekler c) Eyüp Sultan Camii 15) Boşluğu doldurun --> Aynı toprak üzerinde yaşayan dil, din, kültür, tarih yönlerinden bağı olan insanlara ... denir. a) kardeş b) ulus c) arkadaş 16) Hangisi milleti oluşturan temel değerlerden değildir ? a) akıl birliği b) dil birliği c) tarih birliği 17) Hangisi milleti oluşturan temel değerledendir ? a) düşünce birliği b) yaş birliği c) vatan birliği 18) Aynı topraklar üzeride yaşayan, ortak değerler bulunanlara ne denir ? a) kardeş b) millet c) akraba 19) Hangisi peygamberimizin Ehl-i Beyt'inden değildir ? a) Hz. Fatma b) Hz. Ali c) Hz. Ömer 20) Millet olabilmek için maddi ve manevi değerlere ihtiyaç vardır. a) Doğru b) Yanlış

Temel Değerlerimiz

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?