Örf - Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek., Adet - Görenek, topluluk içinde eskiden beri uyulan kural., Mimari - Bir yapıyı sanat ve teknik olarak kullanışlı ve güzel bir şekilde yapma sanatı, mimarlık., Musiki - Duygu ve düşünceleri sesle ifade etme sanatı., Edebiyat - Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarakbiçimlendirilmesi sanatı, yazın.,

5.3,4 Edebiyat, Örf ve Adetlerimizde Dinin İzleri

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?