Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Sıvı karışımlara örnektir. a) Ayran b) Donma c) Mıknatıs tarafından çekilen d) Hacim 2) Takı ve süs eşyası yapımında kullanılan saf maddedir. a) Eleme b) Opak c) Gümüş d) Buharlaşma 3) Sıcaklık ölçen alettir. a) Gaz b) Termometre c) Zeytinyağı-Su d) Suyu Çeken 4) Dereceli silindir ile ölçülür a) Hacim b) Dara c) Ayran d) Buharlaşma 5) Şemsiye, yağmurlu gibi eşyaları kumaşları------ özelliğindedir. a) Zeytinyağı-Su b) Dara c) Suyu Çeken d) Sıvılar 6) Demir, Nikel, Çelik gibi maddelerdir. a) Mıknatıs tarafından çekilen b) Sıvılar c) Suyu Çeken d) Ayran 7) Işığı geçirmeyen maddelere denir. a) Termometre b) Opak c) Donma d) Gümüş 8) Boş kabın ağırlığına a) Sıvılar b) Dara c) Suyu Çeken d) Zeytinyağı-Su 9) Akışkandırlar. a) Sıvılar b) Eleme c) Termometre d) Hacim 10) Bulundukları kaba tamamen yayılırlar. a) Gümüş b) Opak c) Dara d) Gaz 11) Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesi olayına denir. a) Mıknatıs tarafından çekilen b) Ayran c) Buharlaşma d) Hacim 12) Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi. a) Opak b) Donma c) Sıvılar d) Ayran 13) Katı-katı karışımları ayrıştırmak için kullanılan yöntemdir. a) Eleme b) Opak c) Buharlaşma d) Termometre 14) Ayırma hunisi kullanılarak ayrılan karışımdır. a) Dara b) Eleme c) Zeytinyağı-Su d) Gümüş 15) Çözeltiye örnek olarak verilebilir. a) Şekerli su b) Ayran c) Pizza d) Gümüş

4. Sınıf madde (2)

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler