Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 1 a) A b) D c) H d) B 2) 2 a) D b) B c) C d) H 3) 3 a) G b) Y c) C d) D 4) 4 a) J b) Ç c) G d) O 5) 5 a) G b) P c) D d) Ç 6) 6 a) T b) E c) Ş d) İ 7) 7 a) K b) F c) T d) Ö 8) 8 a) Ç b) Ğ c) G d) L 9) 9 a) K b) A c) Ğ d) T 10) 10 a) E b) H c) W d) L 11) 11 a) I b) Ş c) R d) U 12) 12 a) J b) İ c) C d) L 13) 13 a) G b) Q c) J d) M 14) 14 a) K b) J c) M d) Ç 15) 15 a) Ş b) İ c) L d) S 16) 16 a) S b) D c) X d) M 17) 17 a) N b) K c) P d) L 18) 18 a) Ö b) O c) R d) H 19) 19 a) O b) D c) Ö d) L 20) 20 a) C b) V c) N d) P 21) 21 a) S b) B c) N d) R 22) 22 a) F b) Y c) P d) S 23) 23 a) Ş b) Y c) O d) Ö 24) 24 a) J b) L c) T d) A 25) 25 a) M b) Ö c) U d) K 26) 26 a) Ü b) G c) Y d) R 27) 27 a) Z b) S c) G d) V 28) 28 a) F b) J c) L d) Y 29) 29 a) G b) H c) Ö d) Z

1. Sınıf: Alfabe Sıralama

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler