Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Teokrasi - Din kurallarına göre kurululan yönetim şekli, Oligarşi - Hakimiyeti belli bir grup insanda olan yönetim şekli, Monarşi - Hakimiyeti tek bir kişide olan yönetim şekli, Cumhuriyet - Egemenliğin halka ait olduğu yönetim şekli, Yasama - Devletimiz bize kanun, yönetmelik ve kararnameler gibi kurallar koyabilir, Yürütme - Kanunlarımızın uygulanmasını sağlar, Yargı - Kanunlara uymayanları cezalandırma yerkisidir,
tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler