1) İlk canlı hücreyi kim bulmuştur? a) Robert Hooke b) Edwin Hubble c) Leeuwenhoek d) Nikola Tesla 2) En sıcak ve En soğuk yıldızların renkleri sırasıyla nasıldır? a) Kırmızı ve Beyaz b) Beyaz ve Kırmızı c) Mavi ve Sarı d) Turuncu ve Sarı 3) Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Vücut hücrelerinde görülmez. b) Yavru ana canlının aynısıdır. c) Bölünme sonucu 2 yeni yavru hücre oluşur. d) Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi gerçekleştirir. 4) Döllenme nerede gerçekleşir? a) Testis b) Yumurtalık c) Rahim d) Döl kanalı 5) Sırasıyla gökkuşağının renkleri? a) Turuncu,Sarı,Kırmızı,Mavi,Yeşil,Mor,Lacivert b) Sarı,Mor,Mavi,Lacivert,Turuncu,Kırmızı,Yeşil c) Yeşil,Mor,Lacivert,Sarı,Kırmızı,Turuncu,Mavi d) Kırmızı,Turuncu,Sarı,Yeşil,Mavi,Lacivert,Mor 6) Kanıtlı olarak ilk kim atomu bulmuştur? a) Demokritos b) Joseph John Thomson c) John Dalton d) Ernest Rutherford 7) Kinetik enerji nelere bağlıdır? a) Hız ve Kütle b) Yükseklik ve Hız c) Kütle ve Yükseklik d) Hız ve Isı 8) Aşağıda verilen organellerden hangisinin görevi doğru verilmiştir? a) Endoplazmik Retikulum=Hücre içi sindirim b) Golgi Cisimciği=Salgı Üretimi c) Lizozom=Protein Sentezi d) Mitokondri=Hücre bölünmesi

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?