1) Dince zengin sayılanların malının kırkta birini yılda bir kez fakirlere vermesi. a) Sadaka b) Zekat c) Fitre d) Sadaka-i cariye 2) Hangisi zekat kelimesinin anlamlarından biri değildir? a) Yaklaşmak b) Temizlenmek c) Arınmak d) Gelişme 3) Hangisi zekat kelimesinin anlamlarından biridir? a) Bereket b) Yakınlaşmak c) Yönelmek d) Salat 4) Zekat vermenin dinen hükmü? a) Vacip b) Sünnet c) Mekruh d) Farz 5) Hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir? a) Hac b) Oruç c) Zekat d) Sadaka 6) Sözlükte harcama yapmak anlamına gelen kelime? a) İnfak b) Zekat c) Sadaka d) Kurban 7) Müslümanın malından Allah rızası için vermesi, bağışta bulunması? a) Kurban b) Sadaka c) İnfak d) Zekat 8) Zekat hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır? a) 5 b) 2 c) 3 d) 9 9) Altının nisab miktarı a) 85 gr. b) 90 gr. c) 40 gr. d) 30 gr. 10) Kelime anlamı olarak , doğru söylemek ve verdiği sözde durmak demektir a) Namaz b) Sadaka c) Oruç d) Hac 11) Müslümanın Allah’ın (c.c.) için yaptığı hayırlı işlerin tamamına denir? a) Fitre b) Zekat c) Sadaka-i cariye d) Sadaka 12) Zekat verebilmek için mali yeterlilik ölçüsüne denir? a) Fidye b) Fitre c) Sadaka d) Nisab 13) Tarım ürünlerinden verilen zekata denir? a) Vergi b) Fiter c) Öşür d) Fidye 14) Küçük baş hayvanın zekat oranı? a) 1/10 b) 1/40 c) 1/20 d) 1/30 15) Büyük baş hayvanın zekat oranı? a) 1/20 b) 1/10 c) 1/40 d) 1/30 16) Deve'de zekat miktarı? a) Her beş deve için bir deve b) Her beş deve için bir küçük baş hayvan c) Her beş deve için bir dana d) 1/5 17) Tarım ürünlerinde zekat miktarı? a) 1/40 b) 1/10 c) 1/20 d) 1/30 18) Ticaret Mallarında zekat oranı? a) 1/20 b) 1/10 c) 1/40 d) 1/30 19) Masraf edilerek elde edilen tarım ürünlerinde zekat oranı? a) 1/40 b) 1/10 c) 1/30 d) 1/20 20) Madenlerde zekat oranı? a) 1/5 b) 1/30 c) 1/10 d) 1/20 21) Hangisine zekat verilmez? a) Yolda kalmış yolcuya b) Kalbi islam'a ısındırılmak istenen kişiye c) Miskinlere d) Devlet memurlarına 22) Zekat ile ilgili hangisi yanlış bir ifadedir? a) Malın üzerinden bir yıl geçmesi lazım b) Malın gelir getirecek cinsten olmaması lazım c) Asli ihtiyaçlardan zekat verilmez d) Verecek kişinin müslüman olması lazım 23) sözlükte; yaratılış, Ramazan’ın sona ermesi ve iftar vakti gibi anlamlara gelmektedir. a) Fıtır b) Fidye c) Zekat d) Sadaka-i cariye 24) Fitre vermenin dinen hükmü? a) Vacip b) Farz c) Sünnet d) Nafile 25) Ramazan ayına has sadaka? a) Fıtır sadakası b) Sadaka-i cariye c) Zekat d) Fidye sadakası 26) Hangisine zekat verilebilir? a) Kardeşimize b) Dedemize c) Annemize d) Torunumuza 27) Hangisi fitre ile ilgili yanlış bir bilgidir? a) Bir kişinin bir günlük yemek ihtiyacı miktarıdır. b) Ailede herkes hesap edilerek verilir. c) Hükmü vaciptir. d) Bayramın 3. gününe kadar verebiliriz? 28) Kişi ölünce de sevabı devam eden sadaka? a) Fıtır sadakası b) Sadaka-i cariye c) Fitre d) Fidye 29) İslam’a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını Allah’ın (c.c.) rızasını umarak toplumun kullanımına veren hayır kurumudur. a) Vakıf b) Kurs c) Okul d) Medrese 30) Medyen ve Eyke halkına gönderilen peygamber? a) Hz.yakup b) Hz. Musa c) Hz Şuayb d) Hz.Yusuf 31) Maun suresiyle ilgili yanlış bir bilgidir? a) Mekke'de inmiştir. b) 107. suredir c) Maun yaklaşmak manasına gelmektedir. d) 7 ayettir 32) "Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.".........noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Fezâlikellezî yedu’ul yetîm. b) Ellezîne hüm yürâûne c) Ve yemneûnel mâûn. d) Feveylün lilmusallîn. 33) Hangisi Maun suresinin anlamlarından biridir? a) Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. b) sabahın Rabb’ine sığınırım.” c) Ben sizin taptıklarınıza tapmam d) İnsanların kalplerine vesvese veren, 34) Hangisi Mâûn suresinin mesajlarından biri değildir? a) İbadetlerde gösterişten kaçınmak gerekir. b) Yardımlaşmaya İslam dininde çok önem verilmiştir. c) İnsanları yardımlaşmaya teşvik etmek gerekir. d) Oruç bizi iyiliğe yönlendirmelidir. 35) Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Fakirlerde kıskançlık duygularını giderir. b) Toplumda ekonomik dengeyi sağlar c) Zekât malın azalmasına sebep olur d) Müslümanlar arasında köprü vazifesi görür. 36) Akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kişiye ne ad verilir? a) Müezzin b) Müctehid c) Müderris d) Mükellef 37) “Nisab” aşağıdaki ibadetlerimizden hangisi ile ilgili değildir? a) Zekat b) Namaz c) Fitre d) Kurban 38) Hangisi fitre için söylendiğinde yanlış olur? a) Miktarı, bir insanı bir gün doyuracak kadar olmalıdır. b) Zengin Müslümanların fitre vermeleri vaciptir c) Ergenlik çağına gelmeyen çocukların fitresi verilmez. d) Fitre Ramazan Bayramı'ndan önce verilir 39) Hangisi sadece zengin Müslümanlara ait bir ibadet değildir a) Sadaka b) Zekat c) Kurban d) Hac 40) Hangisi Sadaka ile ilgili yanlış bir bilgidir? a) Çocuklarda sadaka verebilir b) Zaman sınırlaması vardır. c) Sadaka vermek sünnettir. d) Hem maddi hem manevi olanı vardır 41) Hangisi zekat ile ilgili yanlış bir bilgidir? a) Maddi olarak verilir. b) Zaman sınırlaması vardır c) Hükmü farzdır. d) İmanın şartlarından birdir. 42) Hz.Şuayb peygamberin lakabı? a) Hatîb-ül-Enbiyâ b) Kelimullah c) Hatem-ül enbiya d) Halilulluh 43) Hangisi sadaka kapsamına girmez? a) Fikrini açıklamak b) Güzel bir söz söylemek c) Görme engelli birine yardım etmek d) Dargınları barıştırmak 44) Hangisinin yapılışında zaman ve miktar şartı aranmaz?  a) Zekat b) Fitre c) Sadaka d) Hac

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?