Schwa (uh): lemon, seven, answer, signal, custom, station, atom, kitten, extra, children, Weak /i/: finish, cabin, damage, mountain, guitar, happy, manage, punish, garbage, visit,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?