always, usually, sometimes, now, at the moment, rarely, seldom, every Monday, last week, 3 years ago, already, yet, tomorrow, since 1991, in 2015, next month, this morning, today, yesterday, when I was a child.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?