1) Hangisi milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren değerlerden biri değidir? a) Bayrak sevgisi b) Peygamber sevgisi c) Para sevgisi d) Ehl-i Beyt sevgisi 2) Allah tarafından gönderilen ilahi kurallar bütünü. a) Din b) İlmihal c) Fıkıh d) Kelam 3) Alla'ın bir ve tek olduğunu kabul etmek. a) Mezheb b) Tevhid c) Şirk d) Müşrik 4) Mekke'den Medine'ye göç eden müslümanlara denir. a) Muhacir b) Ensar c) Müşrik d) Suffe 5) Hangisi İslam'ın yapılmasını emrettiği davranışlardan biri değildir? a) Hediyeleşmek b) Selamlaşmak c) İftira etmek d) Cömert olmak 6) "Bir Müslümanın din kardeşiyle ........ günden fazla küs durması helal olmaz.” (Hadis) Boşluğa hangisi gelmelidir? a) Bir b) Beş c) Yedi d) Üç 7) Hangisi müslümanlarının birbirlerine karşı yapması gereken sorumluluklardan biri değildir? a) Selam vermek b) Nasihat etmek c) Davetine icabet etmek d) Eşyasını habersiz almak 8) Kelime olarak; toplayan, bir araya getiren anlamına gelir. a) Cami b) Medrese c) Okul d) Kervansaray 9) Peygamberimizin ailesine verilen ve “Ev halkı” anlamına gelen İfade hangisidir? a) Ehli-i islam b) Ehl-i beyt c) Musahiplik d) Ensar - Muhacir 10) Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna denir. a) Millet b) Milliyet c) Vatan d) Mezheb 11) Bir milletin bağımsız olarak yaşadığı toprak parçası. a) Vatandaş b) Vatan c) Millet d) Kara parçası 12) Bir milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin sembolüdür. a) Ulus b) Para c) Mal d) Bayrak 13) İstiklal marşı şairimiz hangisidir? a) Necip Fazıl KISAKÜREK b) Mehmet Akif ERSOY c) Arif Nihat ASYA d) Cahit Sıtkı TARANCI 14) Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup bu uğurda yaralananlara denir. a) Gazi b) Şehit c) Yaralı d) Hasta 15) Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup bu uğurda ölenlere denir. a) Gazi b) Yetim c) Şehit d) Şahit 16) Dinimizde, Müslümanların bir araya gelip haftalık görüşmelerini gerçekleştirdikleri özel bir toplanma günüdür. a) Perşembe b) Pazar c) Cumartesi d) Cuma 17) Yılda kaç dini bayram vardır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 18) Müslümanlar tarafından mübarek sayılan özel gecelere denir? a) Cuma b) Teravih c) Ramazan d) Kandil 19) Hicri takvime göre Rebîuevvel ayının on ikinci günüdür? a) Mevlid kandili b) Berak kandili c) Miraç kandili d) Kadir gecesi 20) Recep ayının ilk cuma gecesidir. a) Regaib kandili b) Berat kandili c) Miraç kandili d) Kadir gecesi 21) Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. peygamberimiz Allah'ın huzuruna yükselmiştir. a) Berat kandili b) Regaib kandili c) Mevlid kandili d) Miraç kandili 22) Şaban ayının on beşinci gecesidir a) Berat b) Miraç c) Kadir d) Mevlid 23) Kur2an-ın indirilmeye başladığı gece? a) Berat b) Regaib c) Mevlid d) Kadir 24) Kadir gecesi ne zamandır? a) Ramazan 27 b) Şaban 27 c) Recep 27 d) Muharrem 27 25) Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren temel değerler arasında yer almaz? a) Vatan b) Marş c) Irk d) Bayrak 26) Hangisi ahlaki görevlerimiz arasında sayılamaz? a) Anne babamıza iyi davranmak b) Komşularımızla iyi geçinmek c) İnsanlara yardım etmek d) Oruç Tutmak 27) Hangisi toplumumuzu ayakta tutan temel değerlerimizden biri değildir? a) Adalet b) Saygı c) Sorumluluk d) Cimrilik 28) Doğru olana göre karar vermek, hakkı gözetmek anlamına gelen ifade. a) Adalet b) Sabır c) İstişare d) Cesaret 29) Bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi duymak, bağlanmak. a) Saygı b) Sevgi c) Hürmet d) Hased 30) Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı sebebiyle bir kimseye bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü olmak. a) Adalet b) Gıybet c) Saygı d) Kibir

6-5 TEMEL DEĞERLERİMİZ

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?