1) It's yellow. a) b) c) 2) It's white. a) b) c) 3) It's purple, yellow and green. a) b) c) 4) It's brown. a) b) c) 5) It's red. a) b) c) 6) It's white and yellow. a) b) c)

Kid's Box Starters Unit 8 My food

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?