1) It's yellow. a) b) c) 2) It's white. a) b) c) 3) It's purple, yellow and green. a) b) c) 4) It's brown. a) b) c) 5) It's red. a) b) c) 6) It's white and yellow. a) b) c)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?