MEZHEP - sözlükte; gitmek, takip etmek, gidilecek yol, gidilecek yer, görüş, akım gibi anlamlara gelir., İTİKAT - Belli bir dinin, düşüncenin ya da felsefi ekolün inanç esaslarına, prensiplerine denir., İTİKADİ MEZHEPLER - İslam’ın inanç esaslarıyla ilgili esaslarını sistemli bir şekilde ortaya koyan düşünce ekollerine denir., EŞARİLİK - İtikadi mezheplerden biri., MATURİDİDİLİK - İnançla ilgili mezheplerden biri., FIKHİ MEZHEPLER - Dinin ibadet ve günlük yaşam boyutunu ele alan mezhepler., TASAVVUFİ MEZHEPLER - Dinin ahlaki boyutuyla ilgili mezhepler, HANEFİLİK - Fıkhi bir mezhep., ŞAFİİLİK - İtikadi bir mezhep., MALİKİLİK - Fıkhi bir mezhep türü, HANBELİLİK - İtikadi bir mezhep türü, YESEVİLİK - Tasavvufi bir mezhep., NAKŞİBENDİLİK - Tasavvufi bir mezhep türü, KADİRİLİK - Tasavvufi bir mezhep adı, MEVLEVİLİK - Tasavvufi bir mezhep biçimi, ALEVİLİK BEKTAŞİLİK - Tasavvufi bir mezhep şekli, FIKIH - İbadetler ve günlük hayatla ilgili konuları inceleyen ilim dalı, KELAM - İnanç esaslarıyla ilgilenen ilim dalı, Hikmet - Hoca Ahmet Yesevi'nin yazmış olduğu şiirlerin adı?, Mesnevi - Mevlana'nın en önemli eseri., TASAVVUF - Sözlükte yün giymek, saf olmak gibi anlamlara gelir., MUTASAVVIF - İslam’ın ahlaki değerlerini hayata katmayı ön plana çıkaran; insanın benliğini karartan inançsızlık, cimrilik, korkaklık, kin, haset ve dedikodu gibi kötü davranışlardan kişiyi uzaklaştırmaya çalışan kimse, TARİKAT - Tasavvufta, Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu elde etmek ve Allah’ı (c.c.) görüyormuş gibi ibadet yapma bilincini kazanmak için girilen ve kendisine ait kuralları olan yol., DERGAH - Bir tarikat şeyhi ile o tarikata mensup dervişlerin toplanıp ibadet yaptıkları ve kendilerini ilmen ve manen geliştirerek eğitim gördükleri yer., SEMAH - Alevi Bektaşilikte Cem evin de sazlar eşliğinde yapılan dini tören., İZNİKÇİ - Cemevine gelenlerin ayakkabılarını düzenler ve belli bir yerde muhafaza eder, ÇERAĞCI - Cemevin de mumu yakar ve meydanı aydınlatır., SAKKACI - Ceme gelenlere su dağıtır, lokmalar yendikten sonra temizlik için leğen, ibrik, havlu getirir., MUSAHİPLİK - Alevilik-Bektaşilikte, evli olan iki çiftin, pir huzurunda ikrar verip yol kardeşi olmalarına denilmektedir, HIZIR ORUCU - Alevi Bektaşi geleneğinde Şubat ayının 13-14-15. günlerinde tutulan oruç,

7-5 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?