Tevhit - Yüce Allah’ın varlığı ve birliğini anlatan eserler, Münacat - Allah’a (c.c.) yalvarıp yakarma ve dua etmeyi anlatan eserler, Naat - Hz. Muhammed’e (s.a.v.) duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserler  , Mevlit - Hz. Muhammed’in (sav) doğumunu ve yaşamını anlatan eserler, Edebiyat - Duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla kelimelere ve yazıya dökerek aktardığı sanat, Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi'nin yazdığı eser, Divan - Yunus Emre'nin şiirlerinin bulunduğu eser, Makalat - Hacı Bektaş-ı Veli'nin eseri, Divânu Lügâti’t-Türk - Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Türkçe sözlük, Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib'in eserinin ismi,

5.5.3. Edebiyatımızda Dinin İzleri

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?