Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi bir veri tipi değildir? a) Karakter b) Sayısal c) Mantıksal d) Sözel 2) "29/06/1984" verisi hangi veri tipindendir? a) Özel b) Karakter Dizisi c) Sayısal d) Matıksal 3) İlk biçimiyle kalan, değişmeyen ifade ve nesneler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a) Değişken b) Problem c) Sabit d) Algoritma 4) Aşağıdakilerden hangisi değişkene örnek olarak verilemez? a) Futbolda oyuncu sayısı b) Suyun kaynama sıcaklığı c) Trafikteki yol d) Daire alanında kullanılan Pi sayısı 5) "Bir problemin çözümü için izlenmesi gereken yol, işlem basamakları" aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a) Problem b) Algoritma c) Karar Yapısı d) Döngü 6) Aşağıdakilerden hangisi basit bir problem değildir? a) Program yazmak b) Elleri yıkamak c) Okula gitmek d) Kahvaltı yapmak 7) Aşağıdakilerden hangisi algoritma kullanmanın avantajlarından biri değildir? a) Hatalı işlem yapma ihtimalini azaltma b) Problem çözme sürecinde daha az zaman harcama c) Hiç bir işlem yapmadan sonuca ulaşabilme d) Farklı yol ve yöntemler deneyebilme 8) Bilgisayarda bir işlemi yaptırabilmek için yazılan komutlar bütünü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a) Donanım b) Algoritma c) Program d) Akış diyagramı 9) Scratch programının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) İnternete girmek b) Hesaplama yapmak c) Akış şeması hazırlamak d) Ses, resim gibi araçlarla program ve oyun hazırlamak 10) Scratch programına ait görselde verilen butonların görevleri sırasıyla nelerdir? a) Durdur- Başlat b) Başlat-Durdur c) Kaydet-Paylaş d) Eklentiler-Dekorlar 11) Scratch programında kuklaya ait "x" ve "y" değerleri neyi ifade eder? a) Kukla büyüklüğü b) Sahne dekoru c) Kuklanın yönü d) Kuklanın konumu 12) Scratch programında kuklaların, dekorların ve çalışmaların izlendiği çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Sahne b) Kod alanı c) Kostüm d) Dekorlar 13) Scratch programında sahne içerisinde kullanılan karakterlere ne denir? a) Sahne b) Kukla c) Dekor d) Kostüm 14) Scratch programında sahne içerisinde kullanılan arkaplan aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a) Kostüm b) Kukla c) Dekor d) Sahne

Kodlama Genel Değerlendirme

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler