What's this? - It's a rubber., What's this? - It's a pencil case, What's this? - It's a ruler., What's this? - It's a bag., What's this? - It's a glue., What's this? - It's a book., What's this? - It's a pen., What's this? - It's a pencil.,

P.21 - Vocabulary - Flashcards

Skor Tablosu

Hafıza Kartları açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?