Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aynı anda birden çok işle ilgilenmek başarı için sakıncalıdır. a) Parayı veren düdüğü çalar. b) Sürüden ayrılanı kurt kapar. c) İki karpuz bir kotuğa sığmaz. d) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. 2) Bir iş en zayıf noktasından kopar,bozulur. a) İki karpuz bir kotuğa sığmaz. b) İp inceldiği yerden kopar. c) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. d) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 3) Para harcadıgında insan pek çok maddi isteğini yerine getirebilir. a) Parayı veren düdüğü çalar. b) Üzüm üzüme baka baka kararır. c) Büyük balık küçük balığı yutar. d) İp inceldiği yerden kopar. 4) Arkadaşlık eden kimseler birbirinden etkilenir. a) Üzüm üzüme baka baka kararır. b) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. c) İki karpuz bir kotuğa sığmaz. d) Sürüden ayrılanı kurt kapar. 5) Güçlü olan kendinden güçsüzü yok eder. a) Sürüden ayrılanı kurt kapar. b) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. c) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. d) Büyük balık küçük balığı yutar. 6) Bir amaç uğruna topluca girişilen bir işten ayrılanlar zarara uğrar. a) İki karpuz bir kotuğa sığmaz. b) Parayı veren düdüğü çalar. c) Sürüden ayrılanı kurt kapar. d) Büyük balık küçük balığı yutar. 7) Bir olaydan zarar gören kimse ona benzer bir işle karşılaştığında tedbirli olur. a) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. b) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. c) Sürüden ayrılanı kurt kapar. d) Üzüm üzüme baka baka kararır. 8) Bir olay ya da durumun olup olmadığı belirtisinin görülmesiyle anlaşılır. a) Üzüm üzüme baka baka kararır. b) İki karpuz bir kotuğa sığmaz. c) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. d) Parayı veren düdüğü çalar.

3. sınıf ATASÖZLERİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler