Biotic: Competition, Disease, Availabiltity of food, Predation, Abiotic: Light, Temperature, pH, Salinity, Moisture levels, Wind speed,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?