My family, my ____. This ____ my family. ____ family, my family. We’re a ____ family! My ____ and me. We’re ____! My ____ and me. And this is ____! My family, my ____. This ____ my family. ____ family, my family. We’re a ____ family! My ____ and me. We’re ____! My ____ and me. And this is ____! My family, my ____. This ____ my family. ____ family, my family. We’re a ____ family! My ____ and me. We’re ____! My ____ and me. And this is ____!

P.33 - Vocabulary - Song

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?