1) called a) [d] b) [t] c) [id] 2) asked a) [d] b) [t] c) [id] 3) visited a) [d] b) [t] c) [id] 4) answered a) [d] b) [t] c) [id] 5) carried a) [d] b) [t] c) [id] 6) checked a) [d] b) [t] c) [id] 7) celebrated a) [d] b) [t] c) [id] 8) cooked a) [d] b) [t] c) [id] 9) danced a) [d] b) [t] c) [id] 10) cried a) [d] b) [t] c) [id] 11) cleaned a) [d] b) [t] c) [id] 12) climbed a) [d] b) [t] c) [id] 13) closed a) [d] b) [t] c) [id] 14) discussed a) [d] b) [t] c) [id] 15) enjoyed a) [d] b) [t] c) [id] 16) explained a) [d] b) [t] c) [id] 17) filled a) [d] b) [t] c) [id] 18) counted a) [d] b) [t] c) [id] 19) fished a) [d] b) [t] c) [id] 20) helped a) [d] b) [t] c) [id] 21) hoped a) [d] b) [t] c) [id] 22) jumped a) [d] b) [t] c) [id] 23) liked a) [d] b) [t] c) [id] 24) lived a) [d] b) [t] c) [id] 25) loved a) [d] b) [t] c) [id] 26) looked a) [d] b) [t] c) [id] 27) played a) [d] b) [t] c) [id] 28) opened a) [d] b) [t] c) [id] 29) painted a) [d] b) [t] c) [id] 30) shouted a) [d] b) [t] c) [id] 31) skated a) [d] b) [t] c) [id] 32) skied a) [d] b) [t] c) [id] 33) skipped a) [d] b) [t] c) [id] 34) smiled a) [d] b) [t] c) [id] 35) wanted a) [d] b) [t] c) [id] 36) whispered a) [d] b) [t] c) [id] 37) thanked a) [d] b) [t] c) [id] 38) worked a) [d] b) [t] c) [id] 39) watched a) [d] b) [t] c) [id] 40) washed a) [d] b) [t] c) [id] 41) walked a) [d] b) [t] c) [id] 42) waited a) [d] b) [t] c) [id] 43) tried a) [d] b) [t] c) [id] 44) talked a) [d] b) [t] c) [id] 45) started a) [d] b) [t] c) [id]

ПРОИЗНОШЕНИЕ окончания +ed [d] [t] [id]

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?