1) big 2) dig 3) pig 4) bin 5) win 6) pin 7) six 8) mix 9)  kid 10) lid 11) ink 12) in 13) wind 14) wig 15) fig 16) sit

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?