1) If you could use genetic engineering to get rid of one disease, what would it be? Why? 2) What do you think about creating designer babies? 3) How can genetic engineering help humans? 4) Would you like to increase the life expectancy of people? 5) How do genes affect a person? 6) Can genetic engineering contribute to inequality? 7) Does genetic engineering improve human qualities? does it contribute to the loss of individuality?

Skor Tablosu

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?