I’m happy. - I’m not happy. , He’s sad. - He isn’t sad. , She’s angry. - She isn’t angry. , It’s hungry - It isn’t hungry. , They’re thirsty. - They aren’t thirsty. , She’s tired. - She isn’t tired. , They’re cold. - They aren’t cold. , He’s hot.  - He isn’t hot. ,

P.49 - To Be Verb - Affirmative and Negative

Skor Tablosu

Hafıza Kartları açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?