help - помогать, choose - выбирать, scared - напуганный, poor - бедный, today - сегодня,

P.50 - My New Kitten (a)

Skor Tablosu

Hafıza Kartları açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?