Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Hangisi sallanma hareketi yapar? a) Atlıkarınca b) Bebek beşiği c) Otomobil 2) Yukarıdaki görselde hangi hareket yoktur? a) Sallanma b) Hızlanma c) Dönme 3) Görseldeki otomobil hangi hareketi yapmaktadır? a) Dönme b) Sallanma c) Yön değiştirme 4) "Çekmeceyi açmak için ............................... kuvveti uygularız.", cümlesini aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlayabiliriz? a) çekme b) itme c) sallanma 5) Hangisi hareketsiz bir varlıktır? a) Ağaç b) Otomobil c) Dünya 6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kedi hareketsiz bir valıktır. b) Ağaç hareketsiz bir varlıktır c) Atlıkarınca hareketsiz bir varlıktır. 7) Kuvvetin etkisi ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? a) Kuvvet uygulanan bir cisim hızlanabilir. b) Kuvvet uygulanan bir cisim şekil değiştirebilir. c) Kuvvet uygulanan bir cisim ağırlaşabilir. 8) Hangisi kuvvetin etkileri ile ilgili doğru olmayan bir cümledir? a) Kuvvet uygulanan bir cismin şekli değişebilir. b) Kuvvet uygulanan bir cismin yönü değişebilir. c) Kuvvet uygulanan bir cismin kokusu değişebilir. 9) Aşağıdaki olaylardan hangisi farklı bir kuvvetin etkisiyle oluşur? a) Yerdeki topu kaldırmak b) Yerdeki topa ayağıyla vurmak. c) Yerdeki topun üstüne ayak ile bastırmak. 10) Aşağıdakilerden hangisini durdurmak tehlikeli değildir? a) Salıncak b) Dönme dolap c) Tekerlekli çanta

3. Sınıf Fen Bilimleri Kuvveti Tanıyalım Ünitesi

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler