1) 51-Zâriyât 2) 52-Tûr 3) 53-Necm 4) 54-Kamer 5) 55-Rahmân 6) 56-VÂKIA 7) 57-HADÎD 8) 58-MÜCÂDELE 9) 59-HAŞR 10) 60-MÜMTEHİNE 11) 61-SAF 12) 62-CUMA 13) 63-MÜNÂFİKÛN 14) 64-TEGÂBÜN 15) 65-TALÂK 16) 66-TAHRÎM 17) 67-MÜLK 18) 68-KALEM 19) 69-HÂKKA 20) 70-MEÂRİC 21) 71-NÛH 22) 72-CİN 23) 73-MÜZZEMMİL 24) 74-MÜDDESSİR 25) 75-KIYÂMET 26) 76-İNSÂN 27) 77-MÜRSELÂT 28) 78-NEBE' 29) 79-NAZİÂT 30) 80-ABESE 31) 81-TEKVÎR 32) 82-İNFİTÂR 33) 83-MUTAFFİFÎN 34) 84-İNŞİKÂK 35) 85-BURÛC 36) 86-TÂRIK 37) 87-A'LÂ 38) 88-GÂŞİYE 39) 89-FECR 40) 90-BELED 41) 91-ŞEMS 42) 92-LEYL 43) 93-DUHÂ 44) 94-İNŞİRÂH 45) 95-TÎN 46) 96-ALAK 47) 97-KADR 48) 98-BEYYİNE 49) 99-ZİLZÂL 50) 100-ÂDİYÂT 51) 101-KÂRİA 52) 102-TEKÂSÜR 53) 103-ASR 54) 104-HÜMEZE 55) 105-FÎL 56) 106-KUREYŞ 57) 107-MAÛN 58) 108-KEVSER 59) 109-KÂFİRÛN 60) 110-NASR 61) 111-TEBBET 62) 112-İHLÂS 63) 113-FELAK 64) 114-NÂS

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?