Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerin hangisinde ünlem işareti alay ,kinaye ,küçümseme anlamıyla kullanılmamıştır? a) Bizim usta şoför (!) aracın her yanını sürtmüş. b) Güya çok sabırlı ve olgun bir insanmış (!) c) Aferin delikanlı ! Öfkeni yenmeyi başardın. d) Sizin gibi dostu (!) olana düşman gerekmez. 2) 1681 (?) yılında doğan Nedim , edebiyatımızın en ünlü sanatçılarından olmuştur. Bu cümledeki soru işaretinin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisi?  a) Bilinmeyen, kesin olmayan bir durumu belirtmek. b) Cümleye alay anlamı katmak. c) Açık yazılmak istenmeyen bir sözcüğü belirmek. d) Metinde alınmayan bölümleri göstermek. 3) İçinde soru kelimeleri veya soru eki bulunan ama anlamca soru cümlesi olmayan cümlelerde soru işareti kullanılmaz . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , yukardaki açıklamaya uygun bir kullanım vardır?   a) Yemek buldum mu kaçırmam b) Onun şiirleri gibi güzel şiir var mı c) Soruları cevapladınız mı d) Bu şarkılar sevilmez  mi hiç 4) Ah (  )bir gün ben de okuyup yazma öğrenebilseydim (  ) Her gün okumak ( ) başka başka şeyler okumak doyulacak şey miydi ( ) Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? a) (!) (,)  (,) (?) b) (,) (!) (,) (?) c) (!) (!) (,) (?) d) (,) (?) (,) (?) 5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? a) Şair , sanat yaşamının ortasında değişebilir mi b) Şairin ilk şiirleriyle son şiirleri arasında ne kadar fark olur c) Okuyucu yazarın anlatımındaki değişimi nasıl karşılar d) Şairin okuyucu "Ne tepki verir?" diye düşünmesi şiire yansır 6) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem getirilemez? a) Ey, bu topraklar için canını feda edenler b) Sen ne coşkulu bir nehirdin Kızılırmak c) Çocuğun birdenbire ağlamasına şaşırdım d) Eyvah ,  yine okula geç kaldık

SORU iŞARETİ VE ÜNLEM

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler