Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Milliyetçilik fikrinin yayılmasına ve imparatorlukların dağılmasına neden olan olay hangisidir? a) Coğrafi Keşifler b) Fransız İhtilali c) Rönesans d) Sanayi İnkılabı 2) Sanayi İnkılabını başlatan ülke hangisidir? a) Almanya b) İtalya c) İngiltere d) Rusya 3) Osmanlı Devletinde halk ilk kez hangisi ile yönetime katıldı? a) Tanzimat Fermanı b) Islahat Fermanı c) I. Meşrutiyet d) II. Meşrutiyet 4) Osmanlı Devletinin parçalanıp dağılmasını önlemek için oluşturulan fikir akımlarından değildir? a) Osmanlıcılık b) Batıcılık c) İslamcılık d) Politikacılık 5) Osmanlı sınırları içinde yaşayan ırk,din,dil ayrımı yapmaksızın tüm milletleri kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlayan fikir akımı hangisidir? a) Türkçülük b) Osmanlıcılık c) İslamcılık d) Batıcılık 6) Müslümanların Osmanlı halifesinin etrafında toplanmasını savunan fikir akımı hangisidir? a) Osmanlıcılık b) Batıcılık c) İslamcılık d) Türkçülük 7) Mustafa Kemal'in eğitim-öğretim hayatına başladığı okul hangisidir? a) Şemsi Efendi b) Mahalle Mektebi c) Harp Okulu d) Manastır Askeri İdadisi 8) Mustafa'ya, matematik öğretmeni tarafından''Kemal'' adının verildiği okul hangisidir? a) Harp Akademisi b) Harp Okulu c) Şemsi Efendi Okulu d) Selanik Askeri Rüştiyesi 9) Mustafa Kemal'in kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu okul hangisidir? a) Mahalle Mektebi b) Manastır Askeri İdadisi c) Harp Akademisi d) Harp Okulu 10) Mustafa Kemal'in düşünce hayatının şekillendiği, hitabete ilgisinin arttığı, Fransız düşünürlerin eserleri ile tanıştığı okul hangisidir? a) Mahalle Mektebi b) Manastır Askeri İdadisi c) Harp Okulu d) Harp Akademisi 11) Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresidir? a) Suriye-Şam b) İran-Tahran c) Irak-Bağdat d) Makedonya-Manastır 12) Osmanlı'da Meşrutiyete karşı çıkan isyan hangisidir? a) Rum İsyanı b) 31 Mart Olayı c) Şeyh Said İsyanı d) Kabakçı Mustafa İsyanı 13) Sömürge elde etmek için Trablusgarp'ı işgal devlet hangisidir? a) Almanya b) İngiltere c) İtalya d) Rusya 14) Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı hangisidir? a) Trablusgarp b) I.Balkan Savaşı c) II. Balkan Savaşı d) I. Dünya Savaşı 15) Mustafa Kemal'in askeri ataşe olarak görev yaptığı şehir hangisidir? a) Atina b) Sofya c) Manastır d) Şam 16) Mustafa Kemal'in Harp Okulu ve Harp Akademisi öğrenimini gördüğü şehir hangisidir? a) Selanik b) Manastır c) İstanbul d) Atina 17) Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşında mücadele ettiği cephelerden değildir? a) Çanakkale b) Kafkas c) Kanal d) Suriye 18) Mustafa Kemal'in hem iyi bir komutan hem de iyi bir devlet adamı olması hangi kişilik özelliğini gösterir? a) Vatan sevgisi b) İleri görüşlülük c) Milliyetçilik d) Çok yönlülük 19) Osmanlı Devletinin ilk anayasası hangisidir? a) Kanun-i Esasi b) Teşkilat-ı Esasi c) 1921 Anayasası d) 1924 Anayasası 20) 31 Mart Olayının çıktığı şehir hangisidir? a) Selanik b) İstanbul c) Sofya d) Atina

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite Tekrarı

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler