1) İskeletimizi saran kaslardır. a) Düz kaslar b) Kalp kası c) Çizgili kaslar d) Çizgisiz kaslar 2) Hareket sırasında kemiklerin birbirine sürtünüp aşınmasını önler. a) Kemikler b) Eklemler c) Kıkırdak d) Kaslar 3) Kısa kemiklere örnektir. a) El parmak kemikleri b) Omur kemikleri c) Kavak kemiği d) Kafatası kemiği 4) Uzun kemiklere örnektir. a) Uyluk kemiği b) El bilek kemikleri c) Diz kapağı kemikleri d) Kalça kemiği 5) Yassı kemiğe örnek değildir. a) Kürek kemiği b) Göğüs kemiği c) Kafatası kemikleri d) Kaval kemiği 6) İsteğimiz dışında çalışan, hızlı ve çabuk yorulmayan kas tipidir. a) Düz kas b) Kalp kası c) Çizgli kas d) Çizgisiz kas 7) İsteğimizle çalışan, hızlı ve çabuk yorulan kas tipidir. a) Düz kas b) Çizgisiz kas c) Kalp Kası d) Çizgili kas 8) Kemik çeşitlerinden değildir. a) Kısa kemik b) Yassı kemik c) Uzun kemik d) Çizgili kemik 9) Kıkırdağın kemiklerdeki etkisi. a) Boyuna uzamasını sağlar. b) Kemiklerin kalınlaşmasını sağlar. c) Aşınmasına neden olur. d) Enine büyümesine neden olur. 10) Yetişkin bir insan vücudunda bulunan kemik sayısı. a) 120 b) 206 c) 1453 d) 1016 11) İsteğimiz dışında çalışan, yavaş ve çabuk yorulmayan kas tipidir. a) Düz kas b) Kalp kası c) Çizgili kas d) Çizgisiz kas 12) İç organların yapısında bulunan kas türü. a) Düz kas b) Çizgili kas c) Kalp kası d) Uzun kas 13) Alt çenede bulunan eklem türü. a) Oynar eklem b) Yarı oynar eklem c) Oynamaz eklem d) Düz eklem 14) Kafatasında bulunan eklem türü. a) Kısa eklem b) Yarı oynar eklem c) Oynar eklem d) Oynamaz eklem 15) Su, vitamin ve minerallerin geri emiliminin gerçekleştiği organ. a) İnce Bağırsak b) Mide c) Kalın Bağırsak d) Ağız 16) Karbonhidratların kimyasal sindirime başladığı organ. a) Mide b) İnce Bağırak c) Kalın Bağırsak d) Ağız 17) Besinlerin bulamaç hâline geldiği organ. a) Mide b) Ağız c) Yutak d) İnce Bağırsak 18) Safra sıvısının ince bağırsakta fiziksel sindirime uğrattığı besin türü. a) Karbonhidratlar b) Proteinler c) Yağlar d) Vitaminler 19) Ağızda sindirilen besinleri yemek borusuna ileten organ. a) Yutak b) Mide c) İnce Bağırsak d) Kalın Bağırsak 20) Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organdır. a) Ağız b) Yutak c) Mide d) İnce Bağırsak 21) Karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindiriminin tamamlandığı organdır. a) Kalın Bağırsak b) Anüs c) İnce Bağırsak d) Mide 22) Sindirime uğramayan bir besindir. a) Karbonhidrat b) Protein c) Yağ d) Vitamin 23) Besinlerin parçalanarak yapı taşlarına ayrılması olayıdır. a) Solunum b) Boşaltım c) Dolaşım d) Sindirim 24) Besinlerin çiğneme ve kas yardımlarıyla daha küçük parçalara ayrılması olayıdır. a) Fiziksel sindirim b) Kimyasal sindirim c) Beslenme sindirimi d) Emilim 25) Safra salgısı üreterek sindirime yardımcı olan organ. a) Pankreas b) Mide c) İnce Bağırsak d) Karaciğer 26) Ortamdaki oksijen miktarı azaldığında, kandaki miktarı artan hücre sayısı. a) Alyuvar b) Akyuvar c) Kan pulcukları d) Kan plazması 27) Kanı kalpten tüm vücuda taşıyan damarlardır. a) Toplardamarlar b) Atardamarlar c) Kılcal damarlar d) Böbrek atardamarı 28) Hastalanma durumunda kanda sayısı artan kan hücresi. a) Kan pulcukları b) Alyuvarlar c) Akyuvarlar d) Kan plazması 29) Büyük kan dolaşımında kan, kalbin sol karıncığından çıkar ve vücutta kirlenen kanın kalbe geldiği kısım. a) Sol kulakçık b) Sağ karıncık c) Sağ kulakçık d) Sol karıncık 30) Küçük kan dolaşımının amacı. a) Kanı temizlemek b) Kanı tüm vücuda dağıtmak c) Kandaki karbondioksit miktarını artırmak d) Kanı süzmek 31) Kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücresi. a) Alyuvarlar b) Akyuvarlar c) Kan pulcukları d) Kan plazması 32) Küçük kan dolaşımında kanın dolaştığı organlar. a) Kalp - Tüm vücut b) Kalp - Akciğerler c) Kalp - Karaciğer d) Kalp - Mide 33) Vücutta oksijen karbondioksit değişiminin gerçekleştiği organ. a) Akciğerler b) Kalp c) Karaciğer d) Böbrek 34) Sesin oluşumunun gerçekleştiği organ. a) Yutak b) Gırtlak c) Burun d) Ağız 35) Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran güçlü bir kastır. a) Diyafram b) Pankreas c) Yutak d) Yemek borusu 36) Yemek borusu ile soluk borusunu birbirinden ayırır. a) Yutak b) Gırtlak c) Soluk borusu d) Burun 37) Dış ortamdan havanın alındığı ve dışarı verildiği organdır. a) Ağız b) Burun c) Yutak d) Akciğerler 38) Pembe renkte ve süngerimsi yapıda olan solunum sisteminin en temel organıdır. a) Karaciğer b) Mide c) Akciğerler d) Soluk borusu 39) Soluk borusu akciğerlere girerken iki kola ayrılır, bu kolların adına denir. a) Alveoller b) Bronşçuk c) Bronş d) Yutak 40) Sağlıklı bir insanın idrarında bulunmaz. a) Su b) Üre c) Ürik asit d) Glikoz(Besin) 41) Kandaki zararlı ve atık maddeleri süzerek idrarı oluşturur. a) Akciğerler b) Karaciğer c) Böbrekler d) Mide 42) İdrarı, böbrekten idrar kesesine taşır. a) Üretra b) Üreter c) İdarar kanalı d) Mesane 43) Amonyağı daha az zehirli olan üreye dönüştürür. a) Akciğerler b) Böbrekler c) Karaciğer d) Kalp 44) Fazla suyun ve tuzun terleme yoluyla vücuttan atılmasını sağlar. a) Böbrekler b) Akciğerler c) Kalın Bağırsak d) Deri 45) Sindirim atıklarıyla birlikte su, ve safranın vücuttan atılmasını sağlar. a) Akciğerler b) Kalın Bağırsak c) Deri d) Böbrekler 46) İdrarın bir süre depolandığı kısımdır. a) Mesane b) Akciğerler c) Böbrekler d) Kalın Bağırsak 47) Solunum sonucu oluşan karbondioksidin ve suyun fazlasının(su buharı)  vücuttan atılmasını sağlar. a) Akciğerler b) Deri c) Böbrekler d) Kalın Bağırsak

6. SINIF 2. ÜNİTE VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

tarafından

Şu anda Labirent kovalamaca geliştirmek için çalışıyoruz. Lütfen geri bildiriminizi sunarak bize yardımcı olun.

Afiş

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?