1) Kuvvetin ölçüldüğü araç. a) Termometre b) Metre c) Eşit kollu terazi d) Dinamometre 2) Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete denir. a) Bileşke kuvvet b) Newton c) Dinamometre d) Dengelenmiş kuvvet 3) Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi hesaplanırken yapılan işlem. a) Kuvvetler birbirinden çıkarılır. b) Kuvvetler toplanır. c) Kuvvetler çarpılır. d) Kuvvetler bölünür. 4) Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisim. a) Hızlanarak hareket eder. b) Yavaşlayan hareket eder. c) Sabit süratle hareket eder ya da durur. d) Önce yavaşlar sonra hızlanır. 5) Eşit büyüklükte, aynı doğrultuda fakat zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi. a) 0' dır. b) 1 N' dur. c) 10 N' dur. d) 100 N' dur. 6) Saatin saniyesinin yaptığı hareket örnektir. a) Dengelenmemiş Kuvvetlere b) Hızlanan Kuvvetlere c) Yavaşlayan Kuvvetlere d) Dengelenmiş Kuvvetlere 7) Dengelenmemiş kuvvetlere örnektir. a) Ağaçtan düşmekte olan elma. b) Saatin akrep ve yelkovanın hareketi. c) Sabit süratle hareket eden araba. d) Duvarda asılı tablo. 8) Birim zamanda alınan yola denir. a) Ağırlık b) Sürat c) Kuvvet d) Hareket 9) Aynı düzlemde birbirine zıt iki yöne denir. a) Sürat b) Kuvvet c) Doğrultu d) Dengelenmiş kuvvet 10) Kuvveti belirleyen temel özelliklerden değildir. a) Yönü b) Büyüklüğü c) Doğrultusu d) Sürati 11) Duvarda asılı duran klima örnektir. a) Dengelenmiş kuvvete. b) Dengelenmemiş kuvvete. c) Hızlanan kuvvete. d) Sabit süratle hareket eden kuvvete. 12) Bileşke kuvvet ile zıt yöndedir. a) Net kuvvet b) Dengeleyici kuvvet c) Kuvvetin yönü d) Cismin hareket yönü 13) Duran cisme uygulanan kuvvetler. a) Dengelenmemiş b) Hızlanan c) Dengelenmiş d) Döndürme kuvveti 14) Cismin hareket yönüne ters yönde etki eden kuvvetlerin cisimdeki etkisi. a) Durmasına neden olabilir. b) Hızlanmasına neden olabilir. c) Etki etmez. d) Sürati değişmeyebilir. 15) Cismin sürati bağlı olduğu değişkenler. a) Yol - zaman b) Kuvvet - yol c) Yol - Kuvvet d) Hacim - Zaman 16) Yollarda sürat sınırını geçen araçları tespit etmek için kullanılır. a) Ultrason b) Periskop c) Radar d) Steteskop 17) Yol biriminin zaman birimine bölünmesiyle bulunur. a) Sürat b) Kuvvet c) Hacim d) Yoğunluk 18) Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alan bir cismin hareketi. a) Hızlanan hareket b) Yavaşlayan hareket c) Sabit süratli hareket d) Yön değiştiren hareket 19) Zıt yönlü kuvvetler için kesinlikle aynıdır. a) Kuvvet büyüklükleri b) Doğrultuları c) Yönleri d) Şiddetleri

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?