1) Canlılarda canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine denir. a) Atom b) Hücre c) Doku d) Organel 2) Hücrenin temel kısımlarından değildir. a) Hücre Zarı b) Sitoplazma c) Çekirdek d) Kloroplast 3) Hayvan hücresinin şekli. a) Köşeli b) Kare c) Yuvarlak d) Beşgen 4) Sadece bitki hücresinde bulunur. a) Hücre Duvarı b) Mitokondri c) Ribozom d) Hücre Zarı 5) Hücreler biraraya gelerek oluşturur. a) Organ b) Organizma c) Doku d) Sistem 6) Enerji ihtiyacı fazla olan karaciğer ve çizgili kas hücrelerinde sayısı fazla olan organeldir. a) Lizozom b) Ribozom c) Endoplazmik Ritikulum d) Mitokondri 7) Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal faaliyetlerden sorumlu yapılardır. a) Organel b) Hücre c) Mitokondri d) Sentrozom 8) Protein sentezlemekten sorumlu organel. a) Endoplazmik Retikulum b) Lizozom c) Ribozom d) Kloroplast 9) Hücre içi enerji üretiminden sorumlu organel. a) Golgi Csimciği b) Ribozom c) Sentrozom d) Mitokondri 10) Hücre bölünmesinde görev alan organel. a) Senrozom b) Ribozom c) Lizozom d) Kloroplast 11) Hücre içi sindirimde görevli organel. a) Sitoplazma b) Lizozom c) Ribozom d) Endoplazmik Retikulum 12) Hücre içerisinde besin ve atık maddelerin depolandığı kısımdır. a) Kloroplast b) Lizozom c) Koful d) Ribozom 13) Hücreyi yönetir. a) Sitoplazma b) Ribozom c) Koful d) Çekirdek 14) Hücrede besin ve oksijenin üretildiği kısımdır. a) Kloroplast b) Senrozom c) Mitokondri d) Ribozom 15) Sitoplazma bölünmesinin hayvan hücresinde gerçekleşme şekli. a) Ara Lamel b) Orta Lamel c) Boğumlanma d) Kopma 16) Mitoz bölünme sonucu bir hücreden kaç hücre oluşur. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 17) Mitoz bölünmenin çok hücrelilerde gerçekleştirmediği olay. a) Büyüme b) Gelişme c) Üreme d) Yaraların Onarılması 18) DNA'nın kendini eşlemesi mitoz bölünmenin hangi aşamasında gerçekleşir? a) Son aşamada b) Hazırlık Aşamasında c) Sitoplazma bölünmesi sırasında d) 1. Aşamada 19) Mitoz bölünme geçirebilir. a) Kemik Hücresi b) Sinir Hücreleri c) Kas Hücreleri d) Memelilerin olgun alyuvar hücresi 20) Mitoz bölünme üremesine neden olur. a) Amip b) İnsan c) Buğday d) Köpek 21) Mayoz bölünme sonucu oluşmaz. a) Polen hücresi b) Sperm hücresi c) Alyuvar hücresi d) Yumurta hücresi 22) Döllenme sonucu kromozom sayısının durumu. a) Değişmez b) İki katına çıkar. c) Yarıya iner. d) Dört katına çıkar. 23) Mayoz bölünme sonucu bir hücreden kaç hücre oluşur? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 24) Hangi canlıda mayoz bölünme görülmez? a) Öglena b) Kedi c) Lale d) İnsan 25) Dokuların bir araya gelmesiyle oluşur. a) Hücre b) Sistem c) Organ d) Organizma 26) Hücreyi ilk defa gözlemleyen ve hücre adını veren kişidir. a) Robert Hooke b) Anton Van Leeuwenhoek c) Rudolf Virchow d) Santrifüj 27) Hücrede salgı üretilmesini sağlar. a) Sentrozom b) Golgi Cisimciği c) Ribozom d) Endoplazmik Retikulum 28) Hücre içinde madde taşınmasını sağlayan kanallardır. a) Ribozom b) Lizozom c) Mitokondri d) Endoplazmik Retikulum 29) İnsanın üreme hücrelerindeki kromozom sayısı. a) 23 b) 46 c) 2 d) 4

7. SINIF 2. ÜNİTE HÜCRE VE BÖLÜNMELER

tarafından

Şu anda Labirent kovalamaca geliştirmek için çalışıyoruz. Lütfen geri bildiriminizi sunarak bize yardımcı olun.

Afiş

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?