1) Bir cismin Dünya'daki ağırlığı Ay'daki ağırlığının kaç katıdır? a) 1 b) 2 c) 6 d) 10 2) Değişmeyen madde miktarıdır. a) Ağırlık b) Kütle c) Hacim d) Yoğunluk 3) Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. a) Ağırlık b) Yoğunluk c) Sürat d) Hacim 4) Kütleyi ölçen aracın adı. a) Dinamometre b) El Kantarı c) Eşit Kollu Terazi d) Termometre 5) Ağırlığı ölçen aracın adı. a) Eşit Kollu Terazi b) Termometre c) Metre d) Dinamometre 6) Ağırlığın birimi. a) Gram b) Kilogram c) Newton d) Ton 7) Yer çekimi kuvvetinin Dünya’da en az olduğu yer. a) Kuzey Kutbu b) Ekvator c) Güney Kutbu d) Kutuplar 8) Kütlenin birimlerinden bir tanesi. a) Gram b) Newton c) Metre d) Santigrat 9) İş yapabilme yeteneğine denir. a) Kuvvet b) Enerji c) Hacim d) Sürat 10) Bir cismin süratinden dolayı sahip olduğu enerjiye denir. a) Potansiyel Enerji b) Kinetik Enerji c) Elektrik Enerjisi d) Jeotermal Enerji 11) Bir cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye denir. a) Kinetik Enerji b) Mekanik Enerji c) Potansiyel Enerji d) Kimyasal Enerji 12) İşin birimine denir. a) Joule b) Newton c) Gram d) Santigrat 13) Dinamometrelerin içerisinde bulunan esneklik özelliğinden yararlanılan cisimdir. a) Yay b) İp c) Sünger d) Lastik 14) Enerji kaybolmaz, toplam miktarı azalmaz, fakat farklı bir enerji türüne dönüşmesini açıklayan terim. a) Enerjinin Görünmemesi b) Enerjinin Azalması c) Enerjinin Korunumu d) Enerjinin Toplanması 15) Gerilmiş sapanda bulunan enerji türü. a) Çekim potansiyel enerjisi b) Kinetik Enerji c) Esneklik Potansiyel Enerjisi d) Kimyasal Enerji 16) Barajda biriken suda bulunan enerji türü. a) Esneklik Potansiyel Enerjisi b) Kinetik Enerji c) Fiziksel Enerji d) Çekim Potansiyel Enerjisi 17) Fiziksel anlamda yapılan işe örnektir. a) Kitap okuma b) Kapıyı açmak c) Sırtında çanta ile okula giden çocuk. d) Duvarı ittiren çocuk 18) Ağaçtan düşen elmanın azalan enerji türü. a) Kinetik Enerji b) Çekim Potansiyel Enerjisi c) Esneklik Potansiyel Enerjisi d) Kimyasal Enerjisi 19) Sürtünmeyi artırmaya örnektir. a) Uçakların ucunun sivri olması. b) Kapı menteşelerinin yağlanması. c) Tekerlek kullanılması. d) Paraşüt

7. SINIF 3. ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİ

tarafından

Şu anda Labirent kovalamaca geliştirmek için çalışıyoruz. Lütfen geri bildiriminizi sunarak bize yardımcı olun.

Afiş

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?