Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Su testisi su yolunda kırılır. - Bir kişi amaç edindiği işte kazaya uğrar., El elin eşeğini türkü çağırarak arar. - İnsanın kendi sıkıntı ve sorunlarına başkaları gereken önemi vermez, gerektiği kadar ilgilenmez., İşleyen demir ışıldar. - Tembel kişi zamanla iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse gittikçe açılır, yararlı işler yapar., Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. - Dostlarını olabildiğince çoğalt, düşmanlarını olabildiğince azalt., Yuvarlanan taş yosun tutmaz. - Sürekli olarak iş değiştiren bir kimse başarı kazanamaz., Boş torba ile at tutulmaz. - Bir kimse çıkar veya karşılık görmeden bir yere bağlanmaz., Mızrak çuvala girmez. - Bazı şeyleri gizli tutmak imkansızdır., Öküze boynuzu yük gelmez. - İnsan kendi yakınlarını ve kendi işlerini yük saymaz., Körle yatan şaşı kalkar. - Değersiz, kötü kimselerle ilişki kuranlar kötü huylar edinirler., Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı. - Kişi gençliğinde çalışıp para biriktirmelidir ki ihtiyarlığında onunla rahat rahat geçinsin., Armut dalının dibine düşer. - Bir kimse önce yakınlarına yararlı olur., Lafla peynir gemisi yürümez. - Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz., Ağaç yaşken eğilir. - İnsanlar küçük yaşta kolay eğitilir., Adamın iyisi işbaşında belli olur. - Bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır., Besle kargayı, oysun gözünü. - Elinde büyüttüğün kişi gün gelip sana nankörlük edebilir.,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler