1) Aşağıdakilerden hangisi eş görevli sözcükler arasına konur? a) Nokta b) Virgül c) Ünlem 2) Heceleri ayırmada ya da cümle sonuna sığmayan sözcükerin arasına hangi noktalama işareti konur? a) Uzun çizgi b) Kısa Çizgi c) Ünlem 3) “Babam gazete ekmek ve peynir aldı.” cümlesinde virgül hangi görselin adından sonra konmalıdır? a) b) c) 4) Hangi cümlenin sonuna yanlış noktalama işareti koyulmuştur?? a) Ankara’ya ne zaman gideceksiniz. b) Tatilde yine dedemlere gideceğiz. c) Yemeğini bitirdin mi? 5) Atatürk, çocuklardan Belkıs( ) ı kucağına aldı( ) Belkıs ise ilgisini Atatürk’ün yanında getirdiği köpeğine yöneltmişti. Atatürk: Beni mi seviyorsun, yoksa köpeği mi ( ) a) ( , ) ( , ) ( . ) b) ( ’ ) ( , ) ( . ) c) ( ’ ) ( . ) ( ?) 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna gelmesi gereken noktalama işareti diğerinden farklıdır? a) Neden derse geç kaldınız b) Bana sorduğun sorunun cevabını bilmiyorum c) Bu şiiri kim okuyacak 7) Hangi cümlenin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? a) Güvercinlere yem attık b) Bana yardım eder misin c) Okula zamanında gittim 8) “Yetişin, yangın var” tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? a) Ünlem b) Nokta c) Soru İşareti 9) “Karşıdan karşıya geçerken önce sola( )sonra sağa( )sonra tekrar sola bakıp öyle geçmeliyiz( ) tümcesinde parantez içindeki yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? a) (,) (,) (.) b) (,) (?) (.) c) (,) (.) (,) 10) Virgül aşağıdakilerden hangisinde yanlış kullanılmıştır? a) Kuş, aniden ötmeye başladı. b) Yiğit, sen neler yaptın? c) Cuma, günü tatile gideceğiz.

Noktalama İşaretleri

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?