KESİR - Bir bütünün eş parçalarını gösteren, a/b şeklinde yazılabilen ifadelere denir., BİRİM KESİR - Payı 1 olan kesirlere denir., PAY - Eş parçalardan kaç tane alındığını gösterir., PAYDA - Bir bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını gösterir., BASİT KESİR - Payı paydasından küçük olan kesirlere denir., BİLEŞİK KESİR - Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere denir., TAM SAYILI KESİR - Bir tam sayı ve bir basit kesir ile ifade edilen kesirlere denir., GENİŞLETME - Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparsak kesrin değeri değişmez., SADELEŞTİRME - Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölersek kesrin değeri değişmez., KESİR ÇİZGİSİ - Kesirleri gösterirken iki sayının ortasına çizilir., DENK KESİR - Değeri aynı olan kesirlere denir. ,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?