play hockey, play snowballs, make a snowman, decorate a christmas tree, lay the table, cook a cake, celebrate New Year, get a present, give a present, watch a film, read a book, ski in the forest, skate in the park, go fishing.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?