Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 'HANGİSİ ÖZEL İSİMDİR? a) ÖKUL b) ZONGULDAK c) KÖPEK d) ÇOCUK 2) HANGİSİ CİNS İSİM DEĞİLDİR a) KARABAŞ b) MASA c) SANDALYE d) KOLTUK 3) HANGİSİ SOMUT İSİMDİR a) RÜYA b) MELEK c) SU d) ACI 4) HANGİSİ ÇOĞUL İSİMDİR a) ÖRMAN b) EVLER c) MASA d) ÖRDU 5) HANGİSİ TOPLULUK İSMİDİR a) KEDİLER b) KUŞLAR c) SÜRÜ d) KUZULAR 6) - “Çoban sürüdeki koyunların çoğunu kurda kaptırdı.” Cümlesinde geçen topluluk adı hangisidir? a) ÇOBAN b) SÜRÜDEKİ c) KOYUNLARIN d) ÇOĞUNU 7) Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki gerekiyor? a) SİLER b) KİLER c) GÜLER d) ELLER 8) Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir? a) AİLE b) DESTE c) ÇOCUKLAR d) DÜZİNE 9) Altında verilenlerden hangisi türemiş kelimedir? a) SİMİT b) POSTACI c) SU d) MASADA 10) Kelimelerin hangisi birleşik kelime değildir? a) KRIKKALE b) CEVİZLİK c) EKİŞEHİR d) 'HANIMELİ

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler