Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesine ne denir? a) Erime b) Donma c) Yoğuşma d) Buharlaşma 2) Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikte kütlesi neyi ifade eder? a) net b) dara c) brüt d) hacim 3) Kayaçlar bir ya da birden çok _____ birleşmesiyle oluşur.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcüğün gelmesi uygundur? a) katmanın b) madenin c) kayanın d) mineralin 4) Aşağıda sesin şiddetini değiştiren cihazlardan hangisi sağlık alanında kullanılmaz? a) Megafon b) stetoskop c) ultrason d) işitme cihazı 5) Üzerine kaydedilen sesler gramofon ile dinlenir. Sesler, kristal iğnelerle kazınarak işlenmiştir. Tanımı verilen ses kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? a) kaset b) cd c) plak d) usb bellek 6) Ses yalıtımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hanisi hatalıdır? a) Ses kirliliğini önler. b) Ses şiddetini artırır. c) Yapımında sesi geçirmeyen maddeler kullanılır. d) Sesin yayılmasını önler. 7) Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski durumuna gelmez? a) sünger b) lastik c) tahta d) silgi 8) Mıknatıs ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Mıknatısın kuzey ve güney olmak üzere iki kutpu vardır. b) Mıknatıslar birbirlerine kuvvet uygularlar. c) Mıknatıs cisme temas gerektirmeyen kuvvet uygular. d) Mıknatısın her maddeyi kendine çekme özelliği vardır. 9) Mıknatıs günümüzde pek çok teknolojik alette kullanılmaktadır. Hangi seçenekte açıklamaya uygun bir teknolojik alet yoktur? a) buzdolabı b) dürbün c) hoparlör d) pusula 10) Aşağıdakilerden hangisi, basit elektrik devresi elemanlarından değildir? a) b) c) d) 11) Bir elektrik devresinde akımı açıp kapayan devre elemanı hangisidir? a) b) c) d) 12) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? a) b) c) d) 13) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmeyen enerji kaynağıdır? a) b) c) d) 14) Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar vermeyen bir atıktır? a) naylon b) yaprak c) pet şişe d) kola kutusu 15) Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir? a) elektrikli soba b) telefon c) buzdolabı d) mikser 16) I, II ve III numaralı devreler şekildeki gibi kurulmuştur. Buna göre, hangi devredeki ampul ışık verir? a) Yalnız I b) I ve II c) II ve III d) I,II ve III 17) Minik farenin devresindeki güç kaynağı aşağıdaki elemanlardan hangisidir? a) Ampul b) Pil c) Anahtar d) Kablo 18) Aşağıdaki besinler içeriklerine göre gruplandırıldığında hangisi bu gruplan­dırmanın dışında kalır? a) b) c) d) 19) Yaraları geç iyileşen bir kişi, aşağıdaki besin içeriklerinden hangisini yeterince vücuduna almamış olabilir? a) b) c) d) 20) Aşağıdakilerden hangisi uygun aydınlatmaya uygun bir sokak lambasıdır? a) b) c) 21) Şekildeki elektrik devresinde ampul ışık vermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklar? a) Anahtar açık, pil doğru bağlanmış b) Anahtar açık, ampul duya oturma­mış c) Anahtar kapalı, iletken tel kopuk d) Anahtar kapalı, devre tamamlanmış 22) Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) sigorta b) pil c) ampul d) kablo 23) Hangi santraller suyun hareket enerjisinden yararlanılarak yapılır? a) termik santral b) hidroelektrik santral c) rüzgar santrali d) jeotermal santal

4. Sınıf Fen Bilimleri Tekrarı

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler