How/you feel/when you meet somebody for the first time?, What/you/do now?, You/enjoy/online lessons?, How long/your lunch break/at school?, You/watch TV/every evenings?, You/go the cinema/this Sunday?, You/family have dinner together/every day?, Your bed/next to a table?.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?