1) Belirli bir sanat, spor, bilim dalıyla ilgili, yalnızca o alana özgü olan sözcüklerın anlam özelliği nedir? a) gerçek anlam b) mecaz anlam c) terim anlam 2) "Misafirleri sıcak karşılamak, geleneklerimizin başında gelir." cümlesindeki "sıcak" sözcüğünün anlam özelliği nedir? a) mecaz anlam b) gerçek anlam c) terim anlam 3) "Geçmiş" sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir? a) yarın b) gelecek c) geçmemiş 4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir deyimdir? a) hasta olmak b) yemek yemek c) burnunda tütmek 5) Doğadaki canlı ve cansız varlıkların çıkardığı seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere.........................denir. a) soyut b) yansıma c) ikileme 6) Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere............?...........denir. a) soyut sözcükler b) somut sözcükler c) yansıma sözcükler 7) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somuttur? a) rüya b) rüzgar c) üzüntü 8) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yansıma bir sözcüktür? a) patırtı b) kirlilik c) pırıltı 9) Tek bir varlığı karşılıyor gibi görünmesine rağmen anlam kapsamı geniş olan sözcüklere ......?........ denir. a) özel anlamlı sözcükler b) genel anlamlı sözcükler c) tekil sözcükler 10) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre daha özel anlamlıdır? a) varlık b) kavram c) penguen 11) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi özelden genele doğru sıralanmıştır? a) hayvan-timsah b) canlı-bitki c) hamsi-balık 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu renkle belirtilen sözcük gerçek anlamlıdır? a) Açık fikirlere sahip bir çocuktu. b) Boş konuşarak beni bıktırdın. c) Uzun bir koridordan yürüdük. 13) Varlıkların sayılamayan, ölçülemeyen özelliklerini bildiren sözcüklere...........?..........denir. a) nitel anlamlı sözcükler b) nicel anlamlı sözcükler c) nesnel anlamlı sözcükler 14) Varlıkların sayılabilen, ölçülebilen özelliklerini bildiren sözcüklere ......?....... denir. a) nesnel anlamlı sözcükler b) nitel anlamlı sözcükler c) nicel anlamlı sözcükler 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu renkle belirtilen sözcük nitel anlamlıdır? a) Arabamız dar bir yoldan geçti. b) Beni daha geniş bir salona aldılar. c) Şık bir gömlek giymişti. 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır? a) File bekçisi maçta izleyicileri sevindirdi. b) Okuldan gelince hemen ödevlerimi yaparım. c) Sağlıklı beslenme bütün çocuklar için önemlidir. 17) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değidir? a) yoksul-zengin b) ağlamak-ağlamamak c) düşmek-kalkmak 18) "Öğrenciler birer birer sınıfa girdi." cümlesinde koyu renkle yazılan sözcük yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz? a) Çocuklar b) Talebeler c) Öğretmenler 19) Aşağıdaki cümlelerde koyu renkle yazılan sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir? a) Açılar, matematikte en sevdiğim konudur. b) Hastaya ameliyat öncesi narkoz verildi. c) İnsanlar hoşgörülü olmalıdır. 20) "Detay-............" sözcük çiftinde noktalı yer hangi ifadeyle tamamlanırsa eş anlam ilişkisi sağlanmış olur? a) ayrıntı b) titizlik c) incelik

Sözcükte Anlam Yarışması

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?