1) Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerde hangisi yanlıştır? a) Katı molekülleri hareketsizdir b) Sıvı tanecikleri birbirleri üzerinden kayma hareketleri yaparak akışkan özellik gösterir c) Gaz moleküleri öteleme yapabilir d) Maddenin en düzenli hali katı halidir 2) Katı, sıvı, gaz maddelerinin hepsinde bulunan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? a) Atom yada moleküllerden oluşması b) Sıkıştırabilmesi c) Bulundukları ortama yayılmaları d) Akışkan olmaları 3) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmedir ? a) Buzun erimesi b) Suyun donması c) Odunun kırılması d) Sütten yoğurt yapılması 4) Günlük hayatımızda karşılaştığımız aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişimdir ? a) Bitkilerin fotosentez yapması b) Mumun erimesi c) Sütten yoğurt elde edilmesi d) Deniz kenarındaki çelik levhaların paslanması 5) Donma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? ( su hariç ) a) Tanecikler arası boşluklar en az olur. b) Maddenin yapısı değişir. c) Kimyasal bir değişimdir. d) Sıvı halindeki bir maddenin ısı alarak katı hale dönüşmesidir. 6) Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapar? a) Demir b) Tahta c) su d) taş  7) Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? a) Katı moleküller hareketsizdir b) Sıvı tanecikleri birbirleri üzerinden kayma hareketi yaparak akışkan özellik gösterir c) Maddenin en düzenli hali katı halidir? d) Gaz molekülleri öteleme hareket yapabilir 8) Aşağıda verilenlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değildir ? a) Ağaçta asılı duran elma b) Bankta oturan kadın c) Sabit süratle hareket eden otobüs d) Yavaşlayarak duran otomobil 9) Okul ile evi arası 600 m olan Selda, okuldan eve 5 dakikada dönüyor. Selda'nın süratini bulunuz ? a) 2 b) 4 c) 3 d) 5 10) Oksijen aşağıdaki yapıların hangisinde enerji elde etmek için kullanılır ? a) Kanda b) Kalpte c) Alveollerde d) Hücrelerde 11)  Hangisi fiziksel değişmeye örnektir? a) Suyun buharlaşması b) Sütten peynir yapılması c) Elmanın çürümesi d) Kağıdın yanması 12) Hangisi kimyasal değişmeye örnektir? a) Kağıdın katlanması b) Suyun buharlaşması c) Etten kıyma yapılması d) Kesilmiş ayvanın bir süre sonra kararması 13) Katı bir madde sıvı hale geçtiğinde hangi özelliği değişmez? a) Tanecikler arası boşluk b) Hacmi c) Akışkanlığı d) Kütlesi 14) Hangisi kimyasal değişmenin özellikleri arasında yer almaz? a) Göllerin buz tutması örnek verilebilir. b) Madde yeni bir maddeye dönüşür. c) Kağıdın yanması örnek verilebilir. d) Maddenin tanecik yapısı değişir. 15) Hangisi maddeler için ayırt edici özelliklerden değildir? a) Özkütle b) Kütle c) Donma noktası d) Erime noktası 16) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellik değildir ? a) Sıvı halde olma b) Belli hacmi olmama c) Esneklik d) Yoğunluk 17) Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapar? a) Odun b) Su c) Demir d) altın

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?