1) What season do we wear this hat? a) Summer b) Autumn c) Winter 2) What season do we eat watermelon? a) Spring b) Summer c) Winter 3) What season do we wear boots? a) Summer b) Winter c) Spring 4) In which season does it rain? a) Spring b) Summer c) Autumn 5) What season do we swim? a) Summer b) Winter c) Autumn 6) How many season do we have? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 7) Which season do we see rainbow? a) Winter b) Spring c) Autumn 8) What season do we wear shorts? a) Autumn b) Spring c) Summer 9) What is the coldest season? a) Spring b) Winter c) Autumn

Skor Tablosu

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?