Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Resimde maddenin bir haline ait tanecik modeli verilmiştir. Buna göre madde ile ilgili aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır? a) Belirli bir şekli ve hacmi vardır. b) Maddenin en düzenli halidir. c) Sıkıştırılabilir. d) Akışkan değildir. 2) Katı, sıvı ve gaz maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi ortaktır? a) Sıkıştırılabilir. b) Tanecikleri dönme ve öteleme hareketi yapar. c) Tanecikleri titreşim hareketi yapar d) Bulundukları kabın her tarafını doldurur. 3) Ağzı kapalı şırınga içerisinde hava bulunmaktadır. Şırınganın pistonuna kuvvet uygulandığında havanın sıkıştığı gözlenmektedir. Yapılan deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? a) Hava tanecikleri arasında boşluk vardır. b) Hava tanecikli yapıdadır. c) Hava sıkıştırılabilir. d) Hava bütünsel yapıdadır. 4) Verilenlerden kaç tanesi maddedir? a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 5) Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri hem titreşim hem de öteleme hareketi yapar? a) b) c) d) 6) Yoğunluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. b) Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve cıvadan yüksektir. c) Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları da farklıdır. d) Hâl değişimi ile maddelerin yoğunlukları değişebilir. 7) İçerisinde 80 cm³ su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüştür. Cam tüpün içine taş parçası atıldıktan sonra kütle 220 g, su seviyesi ise 100 cm³ ölçülmüştür.  Buna göre cam tüp içine atılan taşın yoğunluğu kaç g/cm³’tür? a) 2,00 b) 3,00 c) 4,00 d) 5,00 8) Özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam ortasından kesilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. Buna göre, oluşan L ve M cisimlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl değişmiştir? a) Değişmemiştir. b) Yarıya inmiştir. c) İki katına çıkmıştır. d) Dört katına çıkmıştır. 9) Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın içinde şekildeki gibi görünmektedir. Buna göre hangi sıvının yoğunluğu en fazladır? a) K b) L c) M d) N 10) Şekilde bir miktar buzun, su dolu kapta yüzdüğü görülmektedir. Buna göre buz ve su ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Buz, suyun katı halidir. b) Su, buza dönüşürken kimliği değişmez. c) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. d) Eşit kütledeki su ve buzdan, buzun hacmi daha büyüktür. 11) Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde ısı yalıtımı yapmak isteyen birinin hangisini yapması doğru olmaz? a) Çatıyı cam yünü ile kaplamak. b) Evin dış cephesini beyaza boyatmak. c) Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak. d) Pencerelere havası alınmış çift cam taktırmak. 12) Verilen maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapmaz?  a) etil alkol b) su c) helyum gazı d) defter 13) Hangisi katı yakıtlardan değildir? a) Fuel-oil b) Odun c) Kok kömürü d) Antrasit

6. Sınıf Fen Bilimleri 4.Ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler