1) “Uzun” ile “kısa” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi “ sıcak” sözcüğü ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? a) Soğuk b) Ilık c) Yüksek 2) Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir? a) Başlangıç- Bitiş b) Ekşi-Tuzlu c) Beyaz-Ak 3) “Ön” sözcüğünün zıt anlamlısı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? a) Artık önlüğü kendisi giyebiliyor. b) Arkasına bakmadan ilerledi. c) Yürüyüşte son sırada yer aldı. 4) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? a) Uzun-Kısa b) Yaz-Çiz c) Soğuk-Sıcak 5) Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? a) Doğal-Yapay b) Yaşlı-Yetişkin c) Boş-Dolu 6) “Samimi, yel, içten, rüzgar, gece “ sözcüklerinden eş anlamlı olanlar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarda kalır? a) Gece b) Rüzgar c) İçten 7) Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi eş anlamlı değildir? a) Sene-Yıl b) Adet-Tane c) Esinti-Lodos 8) “Yurtta sulh cihanda sulh” cümlesinde “Sulh” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Savaş b) Mücadele c) Barış 9) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? a) Anıt b) Sağ c) Bere 10) “Özlem” ile “hasret” arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? a) Siyah- Beyaz b) Sır-Gizem c) Kibirli-Alçak gönüllü

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?