Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) "Her bireyin ilgi alanı ................... . " noktalı yere hangisini yazmalıyız? a) aynıdır. b) farklıdır. c) iyidir. 2) Aşağıdaki görsellerden hangisinde kaynakların özenli kullanıldığını söyleyebiliriz? a) b) c) 3) Aşağıdakilerden hangisi kroki ile ilgili doğru bilgi değildir? a) Krokide ölçek kullanılmaz. b) Krokiyi çocuklar çizemez. c) Kroki üzerinde yönler belirtilir. 4) Hangi ifade yanlıştır? a) Zor durumda olan komşularımıza yardımcı olmalıyız. b) Komşularımızla iyi ilişkiler içerisinde olmalıyız. c) Komşularımıza selam vermemeliyiz. 5) Harçlığı ile ihtiyaçlarını karşılayan kişi için ne söylenebilir? a) Kıskançtır. b) Tutumludur. c) Acelecidir. 6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Görevlerimizi yerine getirmeliyiz. b) Ders çalışmak bizim sorumluğumuzdur. c) Sadece ailemize karşı sorumluluğumuz vardır. 7) Ürünlerde dikkat edilmesi gereken sembol nedir? a) b) c) 8) Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? a) I - III b) I-II c) II - III 9) Verilenlerden kaç tanesi geri dönüştürülebilir? a) b) c) 10) Trafik işaretlerinin anlamı sırasıyla hangi şıkta verilmiştir? a) yaya geçidi- taşıt giremez- üst geçit b) alt geçit - bisiklet geçebilir- taşıt giremez c) taşıt giremez- okul geçidi- alt geçit 11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) İsteklerimize öncelik vermeliyiz. b) İhtiyaçlarımızı ertelemeliyiz. c) İhtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra isteklerimizi karşılayabiliriz.

Hayat Bilgisi Genel Değerlendirme 1

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler